Skilsmisseskøde | Ændring af skøde ved skilsmisse

Er fast ejendom én af aktiverne i forbindelse med bodelingen, skal det besluttes, om ejendommen enten skal sælges eller overtages af én af parterne ved et skilsmisseskøde.

Såfremt én af parterne ønsker at overtage ejendommen, så skal der udarbejdes et nyt skøde ved skilsmisse – hvor personen indtræder som tinglyst eneejer. Ved udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse og separation skal der angives en købesum for den handlede halvpart.

Vi hjælper jer med at sætte den korrekte købesum eller gældsovertagelsessum for overdragelsen samt den endelige tinglysning af ændringen, således at den blivende part indtræder som eneejer og den udtrædende part frigøres for sine hæftelser. Afgiften til Staten skilsmisseskøde eller separation er på kr. 1.660 forudsat at der er opnået skilsmisse- eller separationsbevilling fra Familieretshuset.

Nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelse af nyt skøde:

 1. Alle parters navne & cpr.nr.
 2. Aftalt købesum for halvparten
 3. Kopi af skilsmisse- eller separationsbevilling
 4. Godkendelse fra bank & realkreditinstitut
 5. Aftalt overtagelsesdag

Ring 53 70 87 30 for en uforpligtende samtale

Bestil skilsmisseskøde her

Vores priser:

 1. Udarbejdelse af skøde og tinglysning, kr. 2.500 inkl. moms.
 2. Udarbejdelse af overdragelsesaftale & skøde + tinglysning, kr. 4.000 inkl. moms.

Skal ejendommen sælges i forbindelse med jeres skilsmisse, separation eller samlivsophør anbefaler vi at der indhentes tilbud fra en ejendomsmægler.

Vores priser for andre ydelser med skødeskrivning:

 1. Berigtigelse ved køb af bolig, uden refusionsopgørelse, kr. 2.800 inkl. moms.
 2. Berigtigelse ved køb af bolig, med refusionsopgørelse, kr. 4.000 inkl. moms.
 3. Berigtigelse af handel ved familieoverdragelse, kr. 3.000 inkl. moms.
 4. Ændring af skøde ved dødsfald, kr. 2.500 inkl. moms.
 5. Ændring af skøde ved ændring af ejerandele, kr. 2.500 inkl. moms.

skilsmisseskøde