Skilsmisseskøde

Skilsmisseskøde

Er fast ejendom én af aktiverne i forbindelse med bodelingen, skal det besluttes, om ejendommen enten skal sælges eller overtages af én af parterne ved et skilsmisseskøde.

Såfremt én af parterne ønsker at overtage ejendommen, så skal der udarbejdes et nyt skøde ved skilsmisse – hvor personen indtræder som tinglyst eneejer. Til hvilke betingelser handlen med ejendommen foregår på, fremgår af jeres bodelingsoverenskomst eller overdragelsesaftale. Ved udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse og separation skal der angives en købesum og en overtagelsesdag for den handlede halvpart.

Vi hjælper jer med at sætte den korrekte købesum eller gældsovertagelsessum for overdragelsen samt den endelige tinglysning af ændringen, således at den blivende part indtræder som eneejer og den udtrædende part frigøres for sine hæftelser. Afgiften til Staten for tinglysning af skilsmisseskøde eller separation er på kr. 1.750 forudsat at der er opnået skilsmisse- eller separationsbevilling fra Familieretshuset.

Oplysninger til brug for ændring af skøde

Uanset om der skal ske ændring af skøde i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør, er det vigtigt at der foreligger en aftale der regulerer på hvilke betingelser ejendommen skal handles på. Er der tale om skilsmisse og separation vil aftalen hedde en bodelingsoverenskomst, og er der tale om samlivsophør vil det være en overdragelsesaftale. Til brug for en skøde ekspedition vil vi skulle have tilsendt:

1. Indgået aftale – enten i form af en bodelingsoverenskomst eller overdragelsesaftale
2. Kopi af ID på alle involverede parter (af hensyn til overholdelse af hvidvaskloven samt persondataforordningen)
3. Aftalt købesum for halvparten af ejendommen
4. Aftalt overtagelsesdag
5. Samlet restgæld på ejendommen
6. Evt. aftalt kontantbetaling til sælger
7. Bekræftende skrivelse fra pengeinstitut på at køber er godkendt som fremtidig enedeobitor
8. Kopi af opnået skilsmisse- eller separationsbevilling

Priser og afgifter

Herunder en oplistning af honorar samt afgifter til Staten ved ændring af skøde:

 • Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 2.500 inkl. moms + kr. 1.750 i tinglysningsafgift til Staten
 • Nyt skøde ved separation, kr. 2.500 inkl. moms + kr. 1.750 i tinglysningsafgift til Staten
 • Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 2.500 inkl. moms + 1.750 samt 0,6 % af købesummen i Tinglysningsafgift
 • Gør-det-selv skabelonpakke + efterfølgende hjælp til skøde, kr. 2.695 inkl. moms og kr. 1.750 i Tinglysninsafgift

Afgiftsfritagelsen fsva. den variable afgift på kr. 0,6 % af købesummen forudsætter at man fra Familieretshuset har fået en skilsmisse- eller separationsbevilling. Ved samlivsophør skal der tillige betales 0,6 % af købesummen i afgift da afgiftsfritagelse ikke er muligt.

  Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 2.500 inkl. momsNyt skøde ved separation, kr. 2.500 inkl. momsNyt skøde ved samlivsophør, kr. 2.500 inkl. moms

  skilsmisseskøde

  Mathias Lund Bach

  Indehaver, Cand.jur.

  Har du spørgsmål i forbindelse med jeres udarbejdelse af bodelingsaftaler i forbindelse med jeres skilsmisse eller separation? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked under kontaktsiden eller ringe mig op på 53 70 87 30.

  Læs mere på kontaktsiden.

  Vores priser for andre ydelser med skødeskrivning:

  1. Berigtigelse ved køb af bolig, uden refusionsopgørelse, kr. 2.800 inkl. moms.
  2. Berigtigelse ved køb af bolig, med refusionsopgørelse, kr. 4.000 inkl. moms.
  3. Berigtigelse af handel ved familieoverdragelse, kr. 8.000 inkl. moms.
  4. Ændring af skøde ved dødsfald, kr. 2.500 inkl. moms.
  5. Ændring af skøde ved ændring af ejerandele, kr. 2.500 inkl. moms.