Samlivsophør

Samlivsophør

Det er meget vigtigt at der bliver skelnet mellem en egentlig skilsmisse eller et samlivsophør. Menneskeligt og følelsesmæssigt vil mange nok være enige i at der er tale om to identiske situationer, men juridisk og økonomisk er det to meget forskellige virkeligheder man navigerer i.

Ved ægteskab indtræder formuefællesskab og dermed tillige et bo der skal gøres når skilsmissen rammer. Deling af boet reguleres i disse tilfælde i en bodelingsoverenskomst.

Ved samliv eksisterer der ikke noget formuefællesskab og dermed ikke et bo der skal gøres op ved samlivsophør. Ved samlivsophør skal der derfor alene aftales en deling af de ting man ejer i fællesskab, hvor det vigtigste element er den fælles bolig. Dette kan reguleres i en overdragelsesaftale.

Skøde ved samlivsophør

Når der er indgået en overdragelsesaftale vedrørende den fælles bolig skal der ske ændring af skøde ved samlivsophør, således at den overtagende part kan indtræde som tinglyst eneejer. Den udtrædende part vil blive skrevet ud af skødet og frigjort for sin hæftelse for ejendommens lån.

Oplysninger til brug for ændring af skøde ved samlivsophør:

1. Indgået overdragelsesaftale
2. Kopi af ID på alle involverede parter (af hensyn til overholdelse af hvidvaskloven samt persondataforordningen)
3. Aftalt købesum for halvparten af ejendommen
4. Aftalt overtagelsesdag
5. Samlet restgæld på ejendommen
6. Evt. aftalt kontantbetaling til sælger
7. Bekræftende skrivelse fra pengeinstitut på at køber er godkendt som fremtidig enedeobitor

Priser og afgifter

Herunder en oplistning af honorar samt afgifter til Staten ved ændring af skøde:

 • Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 2.500 inkl. moms + tinglysningsafgift.
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftale + nyt skøde, kr. 4.500 inkl. moms + tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften til Staten ved ændring af skøde i forbindelse ophævelse af samliv er på kr. 1.750 tillagt 0,6 % af den af parterne fastsatte købesum for halvparten.

  Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 2.500 inkl. momsNyt skøde ved separation, kr. 2.500 inkl. momsNyt skøde ved samlivsophør, kr. 2.500 inkl. moms

  bodelingsoverenskomst

  Mathias Lund Bach

  Indehaver, Cand.jur.

  Har du spørgsmål i forbindelse med samlivsophør? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked under kontaktsiden eller ringe mig op på 53 70 87 30.