I de tilfælde hvor fast ejendom er en del af aktiverne i forbindelse med bodelingen skal det besluttes om ejendommen enten skal sælges eller overtages af én af parterne.

Såfremt én af parterne ønsker at overtage ejendommen, så skal der udarbejdes et nyt skøde ved skilsmisse – hvor personen indtræder som tinglyst eneejer. Ved udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse og separation skal der angives en købesum for den handlede halvpart.

Vi hjælper jer med at sætte den korrekte købesum eller gældsovertagelsessum for overdragelsen samt den endelige tinglysning af ændringen, således at den blivende part indtræder som eneejer og den udtrædende part frigøres for sine hæftelser. Afgiften til Staten for tinglysning af nyt skøde ved skilsmisse og separation er på kr. 1.660 forudsat at der er opnået skilsmisse- eller separationsbevilling fra Statsforvaltningen.

Nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelse af nyt skøde:

 1. Alle parters navne & cpr.nr.
 2. Aftalt købesum for halvparten
 3. Kopi af skilsmisse- eller separationsbevilling
 4. Godkendelse fra bank & realkreditinstitut

Vores priser:

 1. Udarbejdelse af skøde og tinglysning, kr. 1.700 inkl. moms.
 2. Udarbejdelse af overdragelsesaftale & skøde + tinglysning, kr. 2.700 inkl. moms.

Gå til Bestil.

Skal ejendommen sælges i forbindelse med jeres skilsmisse, separation eller samlivsophør anbefaler vi at der indhentes tilbud fra flere ejendomsmæglere. Besøg FindRådgiver.dk og indhent gratis 1-3 tilbud på din lokale ejendomsmægler.

Vores priser for andre ydelser med skødeskrivning:

 1. Berigtigelse ved køb af bolig, uden refusionsopgørelse, kr. 1.900 inkl. moms.
 2. Berigtigelse ved køb af bolig, med refusionsopgørelse, kr. 2.700 inkl. moms.
 3. Berigtigelse af handel ved familieoverdragelse, kr. 2.000 inkl. moms.
 4. Ændring af skøde ved dødsfald, kr. 1.500 inkl. moms.
 5. Ændring af skøde ved ændring af ejerandele, kr. 2.000 inkl. moms.

skøde ved skilsmisse