Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Du køber skabelonerne af:

Bodelingsoverenskomst.dk
En del af Nyt Skøde
CVR-nr. 36 83 21 42
Nordre Fasanvej 144
2000 Frederiksberg

Hvad får kunden for pengene?

Kunden kan downloade skabelonerne i et redigerbart word-format.

Når kunden betalt for produktet vil valgte skabeloner kunne downloades enten direkte eller gennem tilsendte mail med download links.

Efter betaling sendes en faktura til e-mail-adressen som bevis på købet. Fakturaen indeholder oplysninger om købet. Det er kundens ansvar at sørge for betryggende opbevaring af disse oplysninger. E-mailen indeholder tillige download links.

Fortrydelsesret

Fra du har modtaget varen, har du 14 dages fortrydelsesfrist.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende dokument. Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

* Elektronisk lagre det oprindelige dokument/skabelon til eget senere brug.
* Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
* Tilrette det oprindelige dokument til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende dokument/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.

Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.

De oplysninger, du giver Legaldocs.dk, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Legaldocs.dk samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Legaldocs.dk har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Nyhedsbreve

Kunden kan vælge at tilmelde sig nyhedsbreve.

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mail-adresse, kunden har oplyst, eller pr. almindelig post til den adresse, kunden har oplyst.

Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Cookies

Du kan læse mere om vores cookies-politik her.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Visa/Dankort og de internationale betalingskort Eurocard/MasterCard, American Express.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Forbehold

Bodelingsoverenskomst.dk tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Bodelingsoverenskomst.dk er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver pc, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse Word- og Excel-filer.

Ansvarsfraskrivelse

Bodelingsoverenskomst.dk og Nyt Skøde kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dokumenter/skabeloner, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

– at dokumenter/skabeloner opfylder brugerens krav, forventninger og behov.

– at www.bodelingsoverenskomst.dk og de herpå tilgængeliggjorte dokumenter/skabeloner af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Bodelingsoverenskomst.dk og Nyt Skøde er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved et dokument/skabelon eller som følge af brugen af et dokument/skabelon.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af vores ydelser samt forlade hjemmesiden.

Indholdet af dokumenter/skabeloner kan ikke erstatte traditionel personlig og juridisk rådgivning.

Dokumenterne/skabelonerne tjener alene informationsøjemed (forlagsvirksomhed) og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.

Det er væsentligt at præcisere, at der fra denne internetbutik ikke ydes juridisk rådgivning af nogen art. Såfremt en kunde ikke selv er i besiddelse af fornøden indsigt til at vurdere og/eller færdiggøre et dokument/skabelon, opfordres vedkommende til at søge juridisk bistand fra en advokat.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Bodelingsoverenskomst.dk. Bodelingsoverenskomst.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter og skabeloner sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Download af et dokument /skabelon kan ikke sidestilles med konkret, individuel juridisk rådgivning ydet af en advokat. Vi anbefaler at kunden altid verificerer et dokument/skabelon inden det anvendes. Besidder kunden ikke selv fornøden juridisk viden (brugeren selv eller i kundens juridiske afdeling), kan en sådan verifikation ske hos en advokat.

Klager og reklamationer

Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid. Reklamationsretten er 2 år såfremt køber er forbruger. Retten til at reklamere over en beskadiget fil er begrænset til eventuelle oprindelige mangler.

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Bodelingsoverenskomst.dk
En del af Nyt Skøde
CVR-nr. 36 83 21 42
Nordre Fasanvej 144
2000 Frederiksberg

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Såfremt kunden er erhvervsdrivende, er værnetinget den danske retskreds, hvor Bodelingsoverenskomst.dk har sit hovedsæde. Dette er p.t. i Frederiksberg retskreds.

Bodelingsoverenskomst.dk ønsker dig/jer god fornøjelse med brug af vores skabeloner!